xtrade logo

Πραγματοποιήστε συναλλαγές με την Xtrade

Η πανίσχυρη και πρωτοποριακή μας πλατφόρμα συναλλαγών προσφέρει ανταγωνιστικά spread και περιθώρια για τη μεγάλη ποικιλία μέσων CFD.

Πραγματοποιήστε συναλλαγές CFD με το Xtrade

Συμβάσεις επί Διαφορών (CFD) με το Xtrade – ο ευέλικτος τρόπος για να συναλλάσσεστε στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Οι συναλλαγές CFD επιτρέπουν στον επενδυτή της αγοράς να λαμβάνει μια θέση στη μελλοντική εκπλήρωση αξίας ενός πόρου ανάλογα με το αν ο επενδυτής της αγοράς θεωρεί ότι θα έχει άνοδο ή πτώση.

Ξεκινήστε τώρα! Πραγματοποιήστε συναλλαγές CFD σε μετοχές, εμπορεύματα ή Forex.

Χωρίς προμήθεια - Σταθερά spread!

Σταθερά spread μεταξύ των τιμών αγοράς και πώλησης. Επωφεληθείτε από τις συναλλαγές χωρίς προμήθεια! Για να δείτε τις χρεώσεις μας, Κάντε κλικ εδώ.

Πραγματοποιήστε συναλλαγές CFD με μόχλευση

Απολαύστε το πλεονέκτημα των χαμηλών περιθωρίων στα CFD. Επωφεληθείτε από τη δυνατότητα να αποκτάτε μεγάλη έκθεση σε μια χρηματοπιστωτική αγορά ενώ δεσμεύετε μόνο ένα μικρό ποσό του κεφαλαίου σας.

Κερδίσετε είτε από την άνοδο είτε από την πτώση της αγοράς

Χρησιμοποιήστε τις προβλέψεις της αγοράς για να ορίσετε τη θέση σας ανοίγματος της αγοράς ή της πώλησης. Κερδίστε από την άνοδο ή από την πτώση.

Ανοίξτε ένα λογαριασμό συναλλαγών με το Xtrade

Χρειάζεται λιγότερο από 2 λεπτά για να ανοίξετε ένα λογαριασμό στην Xtrade. Χρησιμοποιήστε πιστωτική κάρτα, την υπηρεσία Skrill ή τραπεζική μεταφορά για να καταθέσετε χρήματα στο λογαριασμό σας.

Λίστα CFD

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ "ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ" (CFD)

Όροι συναλλαγών

Ο Πελάτης αναγνωρίζει και κατανοεί ότι η Εταιρεία δεν θα παράσχει συμβουλές σχετικά με τα CFD, τα υποκείμενα προϊόντα των CFD και (κατά περίπτωση) τα χρηματιστήρια όπου πραγματοποιούνται οι συναλλαγές των υποκείμενων προϊόντων, ούτε θα προχωρήσει σε συστάσεις για επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου ο Πελάτης ζητήσει συμβουλή ή/και σύσταση αυτού του είδους. Ο Πελάτης λαμβάνει κάθε επενδυτική απόφαση μόνος του.

Μέγιστη δυνατή απώλεια

Εξ' ορισμού, τα CFD (συμβάσεις επί διαφορών) δεν παρέχουν δικαιώματα (ή υποχρεώσεις) όσον αφορά το υποκείμενο προϊόν. Η Εταιρεία θα καταθέσει (ή αναλόγως την περίπτωση θα αφαιρέσει) τη νομισματική αξία μιας σύμβασης CFD στο λογαριασμό συναλλαγών του Πελάτη. Η εν λόγω νομισματική αξία αποτελεί τη διαφορά μεταξύ της τιμής ανοίγματος και της τιμής κλεισίματος μιας θέσης CFD (η οποία άνοιξε και έκλεισε κατόπιν πρωτοβουλίας του Πελάτη) μείον τυχόν προκύπτουσες χρεώσεις premium. Αυτό το καθαρό αποτέλεσμα μπορεί να είναι είτε αρνητικό (απώλεια) είτε θετικό (κέρδος). Η μέγιστη δυνατή απώλεια για κάθε Πελάτη δεν είναι μόνο το περιθώριο που χρησιμοποιήθηκε για το άνοιγμα μιας θέσης CFD, αλλά ενδέχεται να εκτείνεται και σε μέρος ή στο σύνολο του ποσού κατάθεσης στο λογαριασμό συναλλαγών του Πελάτη. Όταν η απώλεια του Πελάτη εκτείνεται στο σύνολο του ποσού κατάθεσης, όλες οι ανοιχτές θέσεις θα ρευστοποιηθούν και το διαθέσιμο υπόλοιπο θα είναι ίσο με 0. Σε περίπτωση που το υπόλοιπο του Πελάτη εκτείνεται κάτω του μηδενός (δηλαδή αρνητικό υπόλοιπο) η Εταιρεία θα επιστρέψει το εν λόγω υπόλοιπο στο 0 (προστασία αρνητικού υπολοίπου), σύμφωνα με τις ρυθμιστικές απαιτήσεις. Ανατρέξτε στο παρακάτω αριθμητικό παράδειγμα.

Μεταβλητότητα:

Η τιμή ενός CFD απορρέει από την τιμή του υποκείμενου προϊόντος (συμπεριλαμβανομένων μετοχών, δεικτών, εμπορευμάτων και ETF. Ανατρέξτε στην ενότητα με τη λίστα των CFD για λεπτομέρειες) η οποία μπορεί να είναι εξαιρετικά ευμετάβλητη. Οι τιμές των χρηματοπιστωτικών μέσων και των υποκείμενων προϊόντων ενδέχεται να παρουσιάζουν γρήγορες διακυμάνσεις και σε κλίμακα περά από τον έλεγχο του Πελάτη ή της Εταιρείας. Υπό ορισμένες συνθήκες της αγοράς ενδέχεται να είναι αδύνατη η εκτέλεση εντολής πελάτη στις δηλωθείσες τιμές. Οι τιμές των χρηματοπιστωτικών μέσων και των υποκείμενων προϊόντων επηρεάζονται από, μεταξύ άλλων, εθνικά και διεθνή, πολιτικά και οικονομικά γεγονότα, καθώς και από τις επικρατούσες συνθήκες που επικρατούν στη σχετική αγορά.

Συναλλαγές εκτός χρηματιστηρίου με παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα:

Τα CFD που παρέχονται από την Εταιρεία αποτελούν συναλλαγές εκτός χρηματιστηρίου (δηλαδή εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές), ενώ οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες συναλλαγών που προσφέρει η Εταιρεία δεν συνδέονται με κάποια ρυθμιζόμενη αγορά ή με πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, όπως εξουσιοδοτημένα χρηματιστήρια.


Οι όροι συναλλαγών ορίζονται από την Εταιρεία, με την επιφύλαξη τυχόν υποχρεώσεων που έχουμε για την παροχή βέλτιστης εκτέλεσης, και για να ενεργούμε εύλογα και σύμφωνα με τη Σύμβαση πελάτη και με την Πολιτική βέλτιστου συμφέροντος και εκτέλεσης εντολών. Κάθε CFD που ανοίγει ο Πελάτης μέσω της πλατφόρμας συναλλαγών έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία εντολής με την Εταιρεία. Το κλείσιμο εντολών αυτού του είδους είναι δυνατό μόνο με την Εταιρεία και είναι αδύνατη η μεταβίβασή τους σε άλλο άτομο.

Μόχλευση:

Για τη δημιουργία εντολής CFD, ο Πελάτης πρέπει να χρηματοδοτήσει και να διατηρήσει ένα περιθώριο. Το περιθώριο, συνήθως, είναι ένα σχετικά μικρό ποσό ανάλογο με τη συνολική, ονομαστική συμβατική αξία σε χρήματα. Αυτό σημαίνει πως ο πελάτης θα πραγματοποιήσει συναλλαγές χρησιμοποιώντας "μόχλευση". Επομένως, σχετικά μικρές κινήσεις της αγοράς μπορεί να οδηγήσουν σε αναλογικά μεγαλύτερη κίνηση στην αξία της θέσης του Πελάτη, είτε υπέρ είτε εις βάρος του Πελάτη.

Σε περίπτωση που η αγορά κινηθεί εις βάρος της θέσης του Πελάτη ή/και οι απαιτήσεις περιθωρίου αυξηθούν, ο Πελάτης ενδέχεται να κληθεί να καταθέσει πρόσθετα κεφάλαια σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τυχόν αποτυχία συμμόρφωσης για το αίτημα κατάθεσης πρόσθετων κεφαλαίων, μπορεί να οδηγήσει στο κλείσιμο των θέσεων του Πελάτη.


Οι Πελάτες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τους λογαριασμούς συναλλαγών και να προχωρούν στις κατάλληλες ενέργειες, καθώς η μόχλευση πολλαπλασιάζει την απώλεια ή/και το κέρδος. Η Εταιρεία δεν παρακολουθεί τους λογαριασμούς του Πελάτη και δεν μπορεί να λάβει καμία απόφαση για ανοιχτές θέσεις εκ μέρους του Πελάτη.


Παράδειγμα:

Υποθέστε ότι ο Πελάτης κατέθεσε στο λογαριασμό συναλλαγών του 2000 USD και η μόχλευση που εφαρμόζεται είναι 1:100. Επομένως, η μέγιστη δυνατή ονομαστική αξία στην οποία συναλλάσσεται ο Πελάτης είναι 200.000 USD (100 μόχλευση X 2000 USD).


Υποθέστε ότι ο Πελάτης άνοιξε θέση CFD με ονομαστική αξία 100.000 USD (το αρχικό περιθώριο που χρησιμοποιήθηκε για αυτήν τη θέση είναι 1000 USD). Εάν η υποκείμενη αγορά κινηθεί 2,1% εις βάρος του Πελάτη, τότε το κεφάλαιο του Πελάτη θα μειωθεί κατά 2100 USD και, ως συνέπεια, η θέση θα κλείσει αυτόματα. Ως αποτέλεσμα, ο Πελάτης θα χάσει το ποσό κατάθεσης. Καθώς το ποσό κατάθεσης του πελάτη ήταν 2000 USD ενώ οι απώλειες εκτείνονται στα 2100, ο Πελάτης θα χάσει τα χρήματα της κατάθεσης, αλλά δεν θα υποχρεωθεί να επιστρέψει τα υπόλοιπα 100 USD.


Αντιθέτως μια κίνηση της αγοράς κατά 2,1% υπέρ του Πελάτη, θα οδηγήσει σε αύξηση του κεφαλαίου κατά 2100 USD, η οποία δεν θα πιστωθεί στο λογαριασμό συναλλαγών του Πελάτη μέχρι το κλείσιμο της θέσης από τον Πελάτη.


Σημειώστε ότι για λόγους απλότητας, στο παραπάνω παράδειγμα δεν συμπεριλήφθησαν οι επιδράσεις προμηθειών (όπως χρεώσεις premium). Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις χρεώσεις της Εταιρείας ή/και τις προμήθειες κάντε κλικ εδώ.

Μείωση κινδύνου

Η Εταιρεία προσφέρει εργαλεία μείωσης κινδύνου όπως εντολές ελαχιστοποίησης ζημιάς Stop Loss, που μπορούν να περιορίσουν το ποσό που θα χάσει ο Πελάτης.

Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την τοποθέτηση εντολής Stop Loss. Όταν τοποθετείται εντολή Stop Loss μετά το άνοιγμα μιας θέσης, αυτή η θέση θα κλείσει αυτομάτως βάσει των ορίων που επέλεξε ο Πελάτης.


Ωστόσο, ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι δεν υπάρχει εγγύηση πως τα εν λόγω εργαλεία μείωσης κινδύνου θα λειτουργούν πάντοτε σωστά και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου υφίστανται δυσμενείς συνθήκες της αγοράς λόγου χάρη. Επιπλέον, υπό ορισμένες συνθήκες της αγοράς, η τιμή εκτέλεσης για μια εντολή Stop Loss μπορεί να είναι χειρότερη από την τιμή που ορίζεται από τον Πελάτη και οι πραγματοποιηθείσες απώλειες μεγαλύτερες από το αναμενόμενο.

Φύση και χαρακτηριστικά του προϊόντος

Οι συναλλαγές CFD είναι ιδιαίτερα κερδοσκοπικές και ενέχουν υψηλούς κινδύνους. Επομένως δεν είναι κατάλληλες για το ευρύ κοινό αλλά μόνο για εκείνους τους επενδυτές που:


  1. κατανοούν, αναγνωρίζουν και είναι πρόθυμοι να επωμιστούν τους οικονομικούς, νομικούς και άλλους κινδύνους που ενέχονται.
  2. αφού λάβουν υπόψη την προσωπική οικονομική τους κατάσταση, τους χρηματοοικονομικούς πόρους, τον τρόπο ζωής και τις υποχρεώσεις τους, είναι οικονομικά ικανοί να επωμιστούν την απώλεια του συνόλου της επένδυσής τους.
  3. έχουν τη γνώση και την εμπειρία να κατανοήσουν τις συναλλαγές CFD.

Τα χρηματοπιστωτικά μέσα που προσφέρει η Εταιρεία είναι CFD στο σύνολό τους, δηλαδή παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, των οποίων η αξία απορρέει από μια σειρά υποκείμενων προϊόντων (όπως συναλλασσόμενες στο χρηματιστήριο μετοχές, ζεύγη ισοτιμιών, προθεσμιακές συναλλαγές και ETF).

Συναλλαγές Forex με την υπηρεσία CFD της Xtrade

Το Foreign Exchange Market (Forex, FX ή Αγορά συναλλάγματος) είναι μια διεθνής χρηματοπιστωτική αγορά για συναλλαγές νομισμάτων. Πρόκειται για την αγορά με τις περισσότερες συναλλαγές στον κόσμο, ο όγκος της οποίας κυμαίνεται ημερησίως σε πάνω από 4 τρισεκατομμύρια δολάρια Η.Π.Α.

Απολαύστε τα οφέλη του να είστε μέλος στην πιο αναπτυσσόμενη κοινότητα ηλεκτρονικών συναλλαγών νομισμάτων και ξεκινήστε τις συναλλαγές με τα κύρια ζεύγη FX όπως είναι το Ευρώ/Δολάριο Η.Π.Α. (EUR/USD), το Δολάριο Η.Π.Α./Ιαπωνικό γιεν (USD/JPY) και το Στερλίνα/Δολάριο Η.Π.Α. (GBP/USD).

Χωρίς προμήθεια - Σταθερά spread!

Σταθερά spread μεταξύ των τιμών αγοράς και πώλησης: 2-5 pips EUR/USD. Επωφεληθείτε από τις συναλλαγές χωρίς προμήθεια! Για να δείτε τις χρεώσεις μας, Κάντε κλικ εδώ.

Επαγγελματική υποστήριξη των συναλλαγών

Τα αναλυτικά και αυτοματοποιημένα σύνολα εργαλείων με γραφήματα σάς δίνουν το απαιτούμενο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για να συμμετάσχετε με επιτυχία στις πιο αποδοτικές χρηματοπιστωτικές αγορές ζευγών νομισμάτων.

Συναλλαγές Forex με μόχλευση

Μεγιστοποιήστε την πιθανή απόδοση της επένδυσής σας χρησιμοποιώντας μια θέση μόχλευσης-περιθωρίου CFD. Θυμηθείτε ότι η μόχλευση μεγιστοποιεί το εύρος τόσο της απόδοσης όσο και της απώλειας και πρέπει να είστε προσεκτικοί, όταν χρησιμοποιείτε μόχλευση.

Ανοίξτε έναν Live λογαριασμό και ξεκινήστε τις συναλλαγές τώρα!

Χρειάζεται λιγότερο από 2 λεπτά για να ανοίξετε ένα λογαριασμό στην Xtrade. Χρησιμοποιήστε πιστωτική κάρτα, την υπηρεσία Skrill ή τραπεζική μεταφορά για να καταθέσετε χρήματα στο λογαριασμό σας.

Λίστα Forex

Αγορά CFD μετοχών με το Xtrade

Αποκτήστε πλεονέκτημα με μια πλήρως ευέλικτη και εξειδικευμένη υπηρεσία συναλλαγών μετοχών.

Οι συμβάσεις επί Διαφορών (CFD) σάς προσφέρουν τα οφέλη των συναλλαγών μεριδίων. Εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες της αγοράς, μόνο μια κατάθεση περιθωρίου επί των πραγματικών μεριδίων.

Κατά τις συναλλαγές σε CFD, απλώς επενδύετε στην πρόβλεψη ότι η τιμή πρόκειται να αυξηθεί ή να μειωθεί. Δεν αγοράζετε ή δεν πουλάτε τις πραγματικές μετοχές.

Ξεκινήστε τις συναλλαγές μετοχών

Πραγματοποιήστε συναλλαγές σε CFD στις μεγαλύτερες παγκόσμιες αγορές: Η.Π.Α., Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία και άλλες. Δείτε γνωστοποιήσεις ισοτιμιών πραγματικού χρόνου από αυτές τις αγορές και λάβετε μερίσματα σαν να είχατε την ίδια τη μετοχή. Για να δείτε τις χρεώσεις μας, Κάντε κλικ εδώ.

Προκαθορίστε το κέρδος και τις ζημίες σας

Ορίστε αυτοματοποιημένα όρια για τις συναλλαγές σας. Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία της πλατφόρμας Xtrade για να κλείνετε αυτόματα τις θέσεις σας όταν επιτευχθεί η καθορισμένη τιμή.

Ανοίξτε έναν Live λογαριασμό - Γρήγορα και εύκολα

Χρειάζεται λιγότερο από 2 λεπτά για να ανοίξετε ένα λογαριασμό στην Xtrade. Χρησιμοποιήστε πιστωτική κάρτα, την υπηρεσία Skrill ή τραπεζική μεταφορά για να καταθέσετε χρήματα στο λογαριασμό σας.

Λίστα μεριδίων

Πραγματοποιήστε συναλλαγές CFD δεικτών με το Xtrade

Τα CFD δεικτών μετοχών είναι χρηματοπιστωτικά μέσα που αντιπροσωπεύουν την αξία ομαδοποιήσεων δεικτών δημόσια συναλλασσόμενων εταιρειών. Οι συναλλαγές με δείκτες CFD σάς παρέχουν ένα μεγάλο εύρος επενδυτικών ευκαιριών. Μπορείτε ενδεχομένως να έχετε κέρδος από την αύξηση αγορών, καθώς και από την πτώση αγορών.

Διαφοροποιήστε το χαρτοφυλάκιό σας

Πραγματοποιήστε συναλλαγές στους κύριους διεθνείς δείκτες όπως S&P 500, Dow Jones, NASDAQ, GER 30, JPN 225 και αποκτήστε άμεση πρόσβαση στις διεθνείς βιομηχανίες και οικονομίες.

Χωρίς προμήθεια! – Σταθερά spread

Σταθερά spread μεταξύ των τιμών αγοράς και πώλησης. Επωφεληθείτε από τις συναλλαγές χωρίς προμήθεια! Για να δείτε τις χρεώσεις μας, Κάντε κλικ εδώ.

Παγκόσμιοι δείκτες - CFD με μόχλευση

Χρησιμοποιήστε μικρά ποσά κεφαλαιακού περιθωρίου για να έχετε τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε συναλλαγές με υψηλά ποσά. Θυμηθείτε ότι η μόχλευση μεγιστοποιεί το εύρος τόσο της απόδοσης όσο και της απώλειας και πρέπει να είστε προσεκτικοί, όταν χρησιμοποιείτε μόχλευση.

Τιμές δεικτών πραγματικού χρόνου

Ξεκινήστε τις συναλλαγές τώρα και αποκτήστε πρόσβαση δωρεάν σε τιμές δεικτών πραγματικού χρόνου. Η συνεχής ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο των γραφημάτων επιτρέπει την μακροπρόθεσμη ανάλυση των αλλαγών στις τιμές.

Ανοίξτε έναν Live λογαριασμό - Γρήγορα και εύκολα

Χρειάζεται λιγότερο από 2 λεπτά για να ανοίξετε ένα λογαριασμό στην Xtrade. Χρησιμοποιήστε πιστωτική κάρτα, την υπηρεσία Skrill ή τραπεζική μεταφορά για να καταθέσετε χρήματα στο λογαριασμό σας.

Λίστα δεικτών

Πραγματοποιήστε συναλλαγές CFD εμπορευμάτων με το Xtrade

Αποκτήστε άμεση πρόσβαση στα πιο δημοφιλή εμπορεύματα απευθείας από την πλατφόρμα συναλλαγών μας: Χρυσός, πετρέλαιο, ασήμι και άλλα. Με το Xtrade, μπορείτε να πραγματοποιείτε συναλλαγές εμπορευμάτων ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που κάνετε με τα ζεύγη νομισμάτων, χωρίς φυσική αγορά ή πώληση του εμπορεύματος.

Χωρίς προμήθεια – Σταθερά spread!

Σταθερά spread μεταξύ των τιμών αγοράς και πώλησης. Επωφεληθείτε από τις συναλλαγές χωρίς προμήθεια! Για να δείτε τις χρεώσεις μας, Κάντε κλικ εδώ.

Πραγματοποιήστε συναλλαγές CFD εμπορευμάτων με μόχλευση

Πραγματοποιήστε συναλλαγές σε κάθε αγορά εμπορευμάτων που προσφέρουμε. Από αργό πετρέλαιο και πολύτιμα μέταλλα μέχρι καφέ, βαμβάκι και άλλα αγροτικά προϊόντα. Η μόχλευση CFD σάς επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε μια κατάθεση περιθωρίου για να ενισχύσετε την αξία της θέσης συναλλαγών σας. Θυμηθείτε ότι η μόχλευση μεγιστοποιεί το εύρος τόσο της απόδοσης όσο και της απώλειας και πρέπει να είστε προσεκτικοί, όταν χρησιμοποιείτε μόχλευση.

Προκαθορίστε τη θέση της εντολής σας

Χρησιμοποιήστε τις προβλέψεις της αγοράς για να προσδιορίσετε τη θέση ανοίγματος της αγοράς ή της πώλησης. Πραγματοποιήστε συναλλαγές με βάση τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τις ανόδους και τις πτώσεις στην αγορά.

Έχετε τον έλεγχο του κέρδους και της ζημίας

Με τα προηγμένα εργαλεία συναλλαγών μας μπορείτε να ορίσετε προκαθορισμένα όρια κέρδους/ζημίας. Η θέση σας θα κλείνει όταν πληρούνται οι στόχοι σας.

Χρειάζεται λιγότερο από 2 λεπτά για να ανοίξετε ένα λογαριασμό στην Xtrade. Χρησιμοποιήστε πιστωτική κάρτα, την υπηρεσία Skrill ή τραπεζική μεταφορά για να καταθέσετε χρήματα στο λογαριασμό σας.

Λίστα εμπορευμάτων

Πραγματοποιήστε συναλλαγές σε ETF με την Xtrade

Ανακαλύψτε έναν νέο τρόπο συναλλαγών με την ποικιλία μας σε ETF.

Τα ETF (διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια) είναι προϊόντα διαπραγματεύσιμης αξίας που αποτελούνται από μια επιλογή ή από ένα καλάθι σχετικών χρηματοπιστωτικών μέσων. Είναι σχεδιασμένα να παρακολουθούν την απόδοση τομέων, εμπορευμάτων, ομολόγων ή νομισμάτων, δεικτών και μέτρων μεταβλητότητας.

Τα ETF παρέχουν έκθεση σε ένα χαρτοφυλάκιο χρηματοπιστωτικών μέσων, αλλά έχουν και το πρόσθετο πλεονέκτημα να χρησιμοποιούνται στις συναλλαγές όπως ακριβώς οι μετοχές στο χρηματιστήριο.

Χωρίς προμήθεια – Σταθερά spread!

Σταθερά spread μεταξύ των τιμών αγοράς και πώλησης. Επωφεληθείτε από τις συναλλαγές χωρίς προμήθεια! Για να δείτε τις χρεώσεις μας, Κάντε κλικ εδώ.

Εργαλεία συναλλαγών για επαγγελματίες

Παραμείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα της αγοράς σε πραγματικό χρόνο και με μια μεγάλη ποικιλία προηγμένων γραφικών απεικονίσεων, αναλυτικών και αυτόματων εργαλείων σε όλες τις πλατφόρμες μας – στο web, σε κινητές συσκευές και σε tablet.

Μεγάλη ποικιλία χρηματοπιστωτικών μέσων

Μεγιστοποιήστε την εμπειρία συναλλαγών με περισσότερα από 1.000 χρηματοπιστωτικά μέσα και περισσότερα από 25 ETF για την πραγματοποίηση συναλλαγών.

Χρειάζεται λιγότερο από 2 λεπτά για να ανοίξετε ένα λογαριασμό στην Xtrade. Χρησιμοποιήστε πιστωτική κάρτα, την υπηρεσία Skrill ή τραπεζική μεταφορά για να καταθέσετε χρήματα στο λογαριασμό σας.

Λίστα των ETF

Πραγματοποιήστε συναλλαγές κρατικών ομολόγων με την υπηρεσία CFD της Xtrade

Ανακαλύψτε έναν νέο τρόπο συναλλαγών με τη μεγάλη ποικιλία μας σε κορυφαίους χρεωστικούς τίτλους.

Τα κρατικά χρεωστικά CFD είναι χρηματοπιστωτικά μέσα που παρακολουθούν την αξία των πιο σημαντικών τοκοφόρων κρατικών τίτλων. Είναι σχεδιασμένα για την παρακολούθηση της απόδοσης των 5ετών, 10ετών και 30ετών ομολόγων του Δημοσίου των Η.Π.Α, των μακροπρόθεσμων βρετανικών κρατικών ομολόγων και των 10ετών ευρωπαϊκών ομολόγων.

Τα νέα αυτά CFD παρέχουν πρόσβαση στον κόσμο των κρατικών χρεωστικών τίτλων και διαθέτουν το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι είναι εμπορεύσιμα, όποτε είναι ανοιχτά τα επιλέξιμα χρηματιστήρια.

Χωρίς προμήθειες – σταθερά spread!

Σταθερά spread μεταξύ των τιμών αγοράς και πώλησης. Απολαύστε συναλλαγές δίχως προμήθειες! Για να δείτε τις χρεώσεις μας Κάντε κλικ εδώ.

Εργαλεία συναλλαγών για επαγγελματίες

Παραμείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα της αγοράς σε πραγματικό χρόνο και με μια μεγάλη ποικιλία προηγμένων γραφικών απεικονίσεων, αναλυτικών και αυτόματων εργαλείων σε όλες τις πλατφόρμες μας – στο web, σε κινητές συσκευές και σε tablet.

Μεγάλη ποικιλία μέσων

Μεγιστοποιήστε την εμπειρία συναλλαγών με κρατικούς χρηματοπιστωτικούς χρεωστικούς τίτλους των Η.Π.Α, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας.Χρειάζεται λιγότερο από 2 λεπτά για να ανοίξετε ένα λογαριασμό στην Xtrade. Χρησιμοποιήστε πιστωτική κάρτα, την υπηρεσία Skrill ή τραπεζική μεταφορά για να καταθέσετε χρήματα στο λογαριασμό σας.

Λίστα ομολόγων

Πραγματοποιήστε συναλλαγές CFD κρυπτονομισμάτων με την Xtrade

Αποκτήστε άμεση πρόσβαση στα πιο δημοφιλή κρυπτονομίσματα που είναι άμεσα διαθέσιμα στην πλατφόρμα συναλλαγών μας: Bitcoin, Litecoin, Dash και Ethereum.

Πραγματοποιήστε συναλλαγές με τα πιο δημοφιλή μέσα της χρηματοοικονομικής αγοράς, τα οποία έχουν αποφέρει κέρδος μεγαλύτερο από ~1500% από την αρχή του 2017.


Μέχρι τα τέλη του 2016, εισήχθησαν και συνυπήρξαν περισσότερα από 700 ψηφιακά νομίσματα. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι στη διάρκεια του 2017 ο συνολικός όγκος συναλλαγών της ψηφιακής αγοράς συναλλάγματος έφτασε το ποσό των 98.352.688.563 $. Αυτό το πρωτοφανές ποσό γίνεται ακόμα πιο εντυπωσιακό αν αναλογιστούμε το απλό γεγονός ότι αυτή η αγορά ξεκίνησε μόλις 8 χρόνια πριν.

Ένα μεγάλο πλεονέκτημα των ψηφιακών νομισμάτων είναι πως δεν συνδέονται με συγκεκριμένη χώρα ή τράπεζα. Αυτό τους δίνει τη δυνατότητα ρευστότητας όχι μόνο κατά τις παραδοσιακές ώρες συναλλαγών, αλλά ακόμα και τα σαββατοκύριακα και κατά τη διάρκεια αργιών, επιτρέποντας συναλλαγές 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα*.

Η ψηφιακή αγορά συναλλάγματος είναι εξαιρετικά ευμετάβλητη και παρουσιάζει δραστικές τάσεις.

CFD κρυπτονομισμάτων

Τα CFD (συμβάσεις επί διαφορών) κρυπτονομισμάτων προσφέρουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης συναλλαγών στην αγορά κρυπτονομισμάτων χωρίς να είναι απαραίτητη η κατοχή νομισμάτων.

Ένα CFD κρυπτονομισμάτων αποτελεί μια σύμβαση μεταξύ του αγοραστή και του πωλητή, σύμφωνα με την οποία συνήθως ο πωλητής θα καταβάλει στον αγοραστή τη διαφορά μεταξύ της τρέχουσας αξίας του κρυπτονομίσματος και της αξίας του στο τέλος της σύμβασης.

Χωρίς προμήθειες – σταθερά spread!

Σταθερά spread μεταξύ των τιμών αγοράς και πώλησης. Απολαύστε συναλλαγές δίχως προμήθειες! Για να δείτε τις χρεώσεις μας Κάντε κλικ εδώ.

Πραγματοποιήστε συναλλαγές CFD κρυπτονομισμάτων με μόχλευση

Μεγιστοποιήστε το δυναμικό των συναλλαγών σας χρησιμοποιώντας το εργαλείο της μόχλευσης. Να θυμάστε ότι η μόχλευση μπορεί να λειτουργήσει προς όφελός σας, αλλά και εις βάρος σας και πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν τη χρησιμοποιείτε.Χρειάζεται λιγότερο από 2 λεπτά για να ανοίξετε ένα λογαριασμό στην Xtrade. Χρησιμοποιήστε πιστωτική κάρτα, την υπηρεσία Skrill ή τραπεζική μεταφορά για να καταθέσετε χρήματα στο λογαριασμό σας.

Λίστα κρυπτονομισμάτων

Ready to trade?

Get started with your Xtrade account today

Οι συναλλαγές σε CFD ενέχουν σημαντικό κίνδυνο απώλειας κεφαλαίων. Οι συναλλαγές με FX/CFD ενέχουν σημαντικά επίπεδα κινδύνου και υπάρχει η πιθανότητα να χάσετε όλο το επενδεδυμένο σας κεφάλαιο. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει τους κινδύνους που υφίστανται.