Δοκιμαστική
Κανονικά
Συνομιλήστε μαζί μας Συνομιλήστε μαζί μας
Λάβετε τα στοιχεία σύνδεσής σας στη διεύθυνση email σας
Οι συναλλαγές σε CFD ενέχουν σημαντικό κίνδυνο απώλειας κεφαλαίων. Οι συναλλαγές με FX/CFD ενέχουν σημαντικά επίπεδα κινδύνου και υπάρχει η πιθανότητα να χάσετε όλο το επενδεδυμένο σας κεφάλαιο. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει τους κινδύνους που υφίστανται.